RESIDÈNCIES 2021

Les residències de La Poderosa 2021, estan dividides en tres modalitats que acullen un total de 16 artistes: Residències Corrent Contínua, Residències IN_prescindibles i Altres residències. 

CREADORS EN RESiDÈNCiA

Cristina Celada a l'Institut Martí Pous

Aquest curs 2021-22 La Poderosa participa de nou en el Projecte EN RESiDÈNCiA, una posada en contacte directe entre art i educació.