Norberto Llopis

LaPoderosa
ALTRES RESIDÈNCIES 2022

Noberto Llopis Segarra (València), artista que treballa al límit entre la coreografia, la performance i el pensament. És graduat per l'Escola superior de Dansa i Coreografia a l'Institut del Teatre de Barcelona, ​​el 2007 rep un Màster Performing arts per l'AHK Amsterdamse hogeschool voor de kunsten, sota el programa DasArts. El 2016 rep un grau en filosofia per UNED i el 2018 es gradua al Màster Estudis avançats en filosofia per la Universitat complutense de Madrid, amb una investigació final de Màster sobre el concepte de Mímesis en Derrida.

La seva pràctica artística va des del treball amb i sobre el cos, a l'ús d'objectes i materials per a la construcció i la reflexió sobre l'espai. En el seu apropament a la filosofia, intenta desenvolupar una pràctica de pensament no teoritzant sobre l'espai i els signes sota els quals s'institueix aquest. Ha desenvolupat el seu treball artístic en forma de peces escèniques, performances, instal·lacions, conferències i textos, entre Espanya, Brussel·les i els Països Baixos. Com a intèrpret, ha participat en diversos processos creatius amb artistes com Carolien Hermans, Paz Rojo, Diego Gil, Jefta Van Dinther i Nada Gambier, entre d'altres.

Projectes

La doble sesión és una creació inspirada en la conferència pronunciada per Jacques Derrida el 1972 sota aquest mateix nom [La double Séance]. En aquesta conferència, Derrida, entre altres...