Ria Higler

LaPoderosa
Professora

RIA HIGLER va ser co-directora artística de la SNDO (Escola per al Desenvolupament de la Nova Dansa Amsterdam) de 1989 a 1998, i és mestra i mentora a l'SNDO des de fa dècades.
Ria Higler ha desenvolupat un estil eclèctic i personal d'ensenyament de la investigació del moviment, en què l'enfocament se centra en la pràctica de l'"adaptació", com una forma d'entrenar el cos i la ment per ser flexible i versàtil mitjançant la recepció dinformació a través del cos. L'objectiu és augmentar la consciència i l'experiència en el procés en curs de reconèixer-nos a nosaltres mateixos en la manera com ens involucrem en el procés creatiu.