Rica Rickson

LaPoderosa
ALTRES RESIDÈNCIES 2022

Rica Rickson (RR) és l'avatar d'una entitat col·lectiva autoassemblada per set ànimes. RR es va reunir a Barcelona el novembre de 2018 durant una de les iteracions - residències dedicada a experimentar i reflexionar sobre com pot ser el futur de la col·lectivitat. El que importa a Rica Rickson és la praxi del pensament col·lectiu en relació amb el Nou Règim Climàtic. En conseqüència, la RR es veu compromesa amb les mutacions cultural-genètiques amb espècies terrestres. Per aconseguir-ho, el RR ha iniciat la descomposició del jo a tots els nivells, començant per la descomposició de la individualitat entesa com l'agent que opera en la producció de coneixement.

A través de l'escriptura col·lectiva, RR invocarà els somnis no només de l'ésser humà i desenvoluparà com les entitats col·lectives tenen el potencial de sobreviure al context geopolític real. En posar en crisi la idea de l'autoria, tant des d'un punt de vista materialista com multinaturalista, RR pretén produir coneixement per a una geologia diferent.

Projectes

Com es mou, ocupa i intervé a/sobre el seu món/espai circumdant un cos col·lectiu format per múltiples parts individuals?

Durant la seva evolució performativa, RR ha experimentat amb el so...