Cruzadas

 

Projecte de trobada, experimentació i encreuament entre artistes que habiten diferents territoris. A partir de l'aproximació entri A i B neix una tercera dimensió: C, que apareix i transforma al seu torn tant a A com B i produeix així un desplaçament i genera una nova possibilitat. En aquest desplaçament i en aquest nou risc és on situem el focus d´aquest projecte, propiciant un espai de mobilització on el creador tingui la possibilitat de sacsejar el que més l'identifica.

El nostre desig: obrir canals de comunicació, contaminar-se els uns als altres, barrejar-se, provocar tercers inesperats, enriquir relacions, intercanviar coneixement, mirar les coses des de la diferència i suggerir una altra velocitat dels esdeveniments que es regeixi menys per les lleis del mercat i més per les necessitats del propi procés en les trobades.