Alfabet

LaPoderosa - Events
Performance
Data/hora 
dissabte, 8 juliol, 2017 - 19:00 a diumenge, 9 juliol, 2017 - 19:00
Cicle / Projecte / Convocatòria relacionats 

«El llenguatge existeix des d'un principi, en el seu ésser en brut i primitiu, sota la forma simple, material, d'una escriptura, d'un estigma sobre les coses, d'una marca que s'extén pel món i forma part de les seves figures més inesborrables.»

 Les paraules i les coses, M. Foucault

«Alfabet» vol fer del pensament una figura sensible, explorant les relacions entre el cos i el llenguatge, l'acció i la paraula, la matèria i el sentit. A partir de la noció de «corpografia» volem posar en tensió el llenguatge com estructura abstracta, confrontant les figures del sentit amb la materialitat d'un cos sensible. Si la nostra relació amb el món passa necessàriament pel llenguatge, la intenció d'aquesta investigació és exposar el llenguatge com un espai d'estranyament i practicar l'escriptura com un «signe aberrant, disfuncional i desviat» que posa en un espai aliè tot allò que ens sembla comú, ordinari o insignificant; mobilitzant un espai d'experimentació al voltant de les possibilitats polítiques de la invenció poètica com a desordre del llenguatge.

Des d'una perspectiva crítica que considera el llenguatge com un marcador de poder, volem plantejar un qüestionament de les ideologies i ordres inscrits en la paraula; propiciant un espai de reflexió al voltant de la performativitat del llenguatge, és a dir, els efectes que les figures i categories del llenguatge exerceixen sobre la realitat.Per articular la investigació desenvolupem una metodologia de treball basada en l'espai, una mena «d’acció t(r)opogràfica» que trasllada els «tropos» o figures del llenguatge als «topoi» o llocs de l'espai a través del cos, el moviment i l'acció.

Alfabet és un projecte d'investigació David Pérez i Esther Blázquez, amb el suport de La poderosa: espai per la dansa i els seus contaminants. El projecte forma part de La escena en curso, un laboratori d'investigació escènica creat l'any 2013 al voltant del cos i la performativitat.

[+info] www.laescenaencurso.wordpress.com