Dins el marc del Festival Salmon tenim el plaer d'acollir en residència la col·laboració d'aquests dos coreògrafs dels quals som fervents seguidores, han estat treballant en altres ocasions cada un per separat donant labos, pràctiques i també presentant la seves obres i per això ens produeix un gran plaer compartir amb tots vosaltres aquesta info ja que poder acollir-los als dos junts és una gran noticia!

Paz Rojo es mou, de vegades balla com El capitalista. Proposa llocs de trobada on practicar la coreografia com un problema. El 2013 va canviar la seva sort. Gaudeix d'un salari mensual de la UNIARTS (Universitat de les Arts d'Estocolm) com a candidata a un doctorat. Aquesta condició d'assalariada li permet (encara que no del tot) aprofundir en les idees que l'obsessionen des de fa diversos anys.

Norberto Llopis Segarra també es mou de vegades, com El capitalista té un especial interès en el que ell anomena l'espai signe, tota la seva pràctica artística ha anat enfocada a investigar aquest signe que s'amaga sota de l'espai i del temps. El capitalista és l'últim signe sota el qual, juntament amb Paz Rojo investiga el que la temporalitat i l'espacialitat pugui retornar-nos.

______

-¿Soy “Don Quijote”? ¿soy “Don Quijote” un poco “El idiota”?, ¿soy “Don Quijote”, “El idiota, “El Capitalista”?

 Gilles Deleuze en el seu llibre Què és la filosofia? escriu sobre els personatges conceptuals. Un personatge conceptual no és un tipus psico-social, sinó que és més aviat una manera d’apropar-se a la perspectiva en el pensament (per simplificar). Deleuze escriu sobre el personatge conceptual de L’idiota de Dostoyevski gairebé com un paradigma de la filosofia moderna com un subjecte indiferent. Això em va fa pensar en un altre personatge Don Quijote, el personatge de la representació compulsiva que també em sembla rellevant i efectiva a dia d’avui. Em preguntava si es podria definir com a personatge conceptual el tipus psico-social del Capitalista. Quina seria l’epilèpsia del Capitalista? Quina seria la il·lusió, la bogeria del capitalista?

-El capitalista pensa-, -El capitalista diu-, -El capitalista fa-, -El capitalista balla-, -El capitalista deitja-…

En aquest projecte m’agradaria explorar el personatge del capitalista des dels conceptes de la repetició i la diferència. La qüestió seria: com repeteix el capitalista? Com es relaciona el capitalista amb la diferència i la repetició? El capitalista és aquella persona que escolta les intencions, que escolta els continguts, però que pensa i actua a través d’algoritmes.

______

La direcció del Capitalista és de Norberto Llopis Segarra en co-creació, co-interpretació i co-discusió amb la Paz Rojo.

Residència a La Poderosa amb el suport de  La Poderosa y Festival SÂLMON<.