investigadora editora i professora d´estètica

Victoria Pérez Royo és professora d'Estètica i Teoria de les arts (UZ), co-directora del Màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual (UCLM, Museu  Reina Sofía) , investigadora de ARTEA i...