CASCADES

LaPoderosa - Projectes
Artistes relacionats 

Cascades és un projecte majoritàriament audiovisual que neix d’una necessitat de crear ponts i espais de trobada.

Aquesta necessitat es va cristalizar quan, en un taller amb Quim Bigas a La Poderosa vam obrir unes capses de cartró que contenien l’arxiu de La Porta - arxiu que s’havia de reubicar perquè l’espai de La Poderosa prescrivia i canviava a un altre espai.  Aquells dies vaig descobrir tota la feina dinamitzadora que La Porta havia fet envers a l'escena independent a Barcelona, que tant per mi com per a altres artistes de la meva generació, ens era desconeguda - només vuit anys després de la dissolució de La Porta.  Agafant aquest exemple de La Porta, em van sorgir preguntes sobre quines son les nostres antecessores immediates, sobre qui, com és i ha estat l’escena independent a Barcelona, i especialment he observat una falta de creuament intergeneracional.

Les preguntes principals que em plantejo son: Com ens trobem les noves generacions en relació amb el que ha passat 5-10-15-20 anys abans que nosaltres, que encara no és “Història” i que potser no ho serà mai de manera explícita? Com formem una sensació de comunitat artística? Com formem vincles amb aquelles persones que no són les nostres famílies directes però amb qui compartim molt? Com vivim un relleu generacional i creem una circularitat?  Quines subjectivitats o formes de coneixement transpassen d’una generació a l’altra? Quines veus subratllem? 

CONSULTA TOTES LAS RESIDÈNCIES 2021 DE LA PODEROSA