CORPORGRAFÍAS EN ESTA PIEL (WORK IN PROGRESS)

LaPoderosa - Projectes
Artistes relacionats 

L'observació de les gestualitats, el moviment i els cosos m'interpel·la. Entenent moviment en un sentit ampli que desemboca no només en dansa sinó també en moviments migratoris. És per això que desitjo investigar, contestar o seguir qüestionant corpòriament l'afectació de la topografia a les gestualitats. Per això, aquestes inquietuds emanen preguntes orientadores com ara: Com s'inscriu el relleu de la terra als nostres cossos? Com determina la topografia l'ús del cos en l'espai? Pel que fa a la migració, com i quan el nou topos habitat modifica els gestos, els cossos, la pròpia topografia del cos?
A més, és important observar el gest i el seu contingut, per tant: com les violències estructurals esculpen les gestualitats? I encara més: des de cossos individuals i col·lectius com resistim i guarim juntes des dels nostres cossos i el que aquests diuen? Veig el cos com a matèria de transformació que necessita i projecta futur i la dansa com un dels seus mitjans de transmissió.

PROJECTE RESIDÈNCIES EN DIÀLEG 23

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2023 DE LA PODEROSA