SIMPLEMENTE BONITO

LaPoderosa - Projectes
Artistes relacionats 

Aquest projecte és un encàrrec del Festival Plataforma (Galícia) per presentar al Centre Gallec d'Art Contemporani de Santiago de Compostel·la a finals de maig d'aquest any.

Diversos són els pilars que han anat vertebrant el meu treball al llarg de les produccions. No és tant un treball formal com un treball energètic. Es caracteritza fonamentalment per la mobilització de l'energia a partir de la meva relació amb el moviment, la música, la caixa fosca i l'artifici de la seva il·luminació, i la mediació de la mirada de l'espectador, buscant la transcendència del cos a través de l'alteració de la consciència. Aquesta transcendència que és de caràcter ritual, produeix un tipus específic de presència corporal, un determinat tipus d'imatges i accions i unes relacions específiques amb els objectes i no d’altres. Això ens condueix a dues de les qüestions que he vingut sostenint en la meva obra: com es construeix i com es narra aquest objecte artístic?

Algunes de les preguntes de les que parteixo per emprendre aquest treball serien: com es comporta aquest cos energètic en un espai no teatral? Quin tipus d'artificis apareixen en aquest nou context? Com ofereixo autonomia a la mirada, o quins altres límits troba? Què passa si proposo aquest cos per a ser observat? Des de quin lloc convido a l'espectador a que accedeixi a aquest contingut?

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2021 DE LA PODEROSA