Transmisió I Ante desde entre hacia sobre durante versus ESCORZO

LaPoderosa - Events
Performance
Data/hora 
Thursday, 9 November, 2017 - 20:00
Practical info 

Lloc: La Poderosa

 

Aportació 
6

Decidim fer dos encàrrecs de transmissió a dos artistes de l'escena local independent, Bea Fernández i Sergi Fäustino, ells pertanyen a una generació que va començar a crear a finals  dels anys 90. Hem escollit dues obres contemporànies entre si  que formen part dels seus primers treballs, que marcaran més tard el que es va anar construint en les seves trajectòries com a creadors.En aquesta pràctica de la transmissió cos a cos, d'un artista a un altre artista, d’emissor a receptor, s’exercitarà la memòria de com es va fer, quina metodologia es va utilitzar, recuperaran el perquè es va fer i contextualitzaran el moment polític i sociocultural en el qual es va crear la peça, remarcant d'aquesta manera el seu valor històric.

Fa temps que em rondava pel cap la idea de transmetre aquest meu primer només-treball-assaig de creació interpretat i dirigit per la meva al 2003 (Escorzo). Sembla que ha arribat el moment en aquest context de Hacer Historia(s)
Una de les primeres raons que em van portar a pensar-hi va ser la necessitat un tant ecològica de no crear res de nou sinó tornar sobre la petjada del que ja caminat, en aquest cas del que ja ballat en un altre temps, en un altre context, amb un altre cos i re-actualitzar-lo, re-animar-lo, aterrar avui i amb un altre cos-presència: La de Marina Colomina

 L’exercici és pensar-ho com un cos a cos on Escorzo és un territori-mapa-partitura carregat d'anotacions, esbossos, capes d'informació estètiques i vivencials, formals i emocionals, visibles i invisibles. Algunes potències potser sense desenvolupar, elements incomplets…tot un territori on endinsar-se amb Marina Colomina que finalment és la variable principal d'aquest experiment

Video