CRURA

LaPoderosa - Projectes
Related artists 

Projecte d'investigació artística multidisciplinar sobre estètiques de la sensorialitat i nous imaginaris i universos sensorial / artificials. Donar llum a un espai-cos, un paisatge de sensibilitats interconnectades a través del qual poder indagar en la relació intimitat-sensorialitat.

L'ASMR [Resposta Sensorial Meridiana Autònoma] es dóna a conèixer en els últims anys a través de les xarxes socials, principalment a YouTube i Instagram, és un neologisme que descriu el fenomen biològic que genera la plaent sensació de formigueig que sentim en el teixit que recobreix tot el cos en resposta a diversos estímuls visuals i auditius. Aquest fenomen és similar als denominats "sinestèsia visual-auditiva" i "sinestèsia àudio-tàctil" i té connexió amb l'etapa de desenvolupament intrauterina. L'auge d'aquest fenomen mostra una clara necessitat de reconnexió amb la nostra sensorialitat davant aquesta societat ocularcentrista.

"L'experiència hàptica sembla estar penetrant de nou en el sistema ocular a través de la presència tàctil de la imatgeria visual moderna ... [...] estem començant a descobrir els nostres sentits abandonats ..." (Els ulls de la pell, l'arquitectura i els sentits - Juhani Pallasmaa).

Persones generant estímuls per al gaudi o la relaxació d'altres persones a través de la pantalla. Es generen noves maneres impersonals de compartir o generar intimitat, noves maneres de connexió interpersonal que conformen nous imaginaris. En aquest projecte es planteja la possibilitat de desactivar o revertir l'hegemonia d'allò visual, plantejant el tacte com la mare de tots els sentits (tacte-gust-olfacte-sentit-visió- cinestèsia (propiocepció), ja que la pell és el teixit que envolta tot el nostre cos per dins i per fora i és la que construeix i sosté tots els sistemes i òrgans. La tactilitat com a condició sensorial i sinestèsica contínua.

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2021 DE LA PODEROSA​