MASU FAJARDO

LaPoderosa
OTRAS RESIDENCIAS 2021

Masu Fajardo neix a Tenerife el 1978. Combina els seus estudis d'Història de l'art amb la dansa fins que es decanta per aquesta segona. Per això continua la seva formació a Barcelona on es professionalitza i treballa amb diferents coreògrafs i companyies. A partir del seu solo Microficcions (com desaparèixer en escena) comença la seva pròpia línia de recerca sobre la invisibilitat i els espais intermedis on la visió és interrompuda per allò no lineal, un temps expandit i una escena de caràcter performatiu en tant que és una pràctica en continua expansió.

 

 

Projectes

< Hi ha una cosa en allò que veiem que no veiem> O, potser més precís, <hi ha alguna cosa en allò que veiem que no veiem, que no sabem que veiem>

......