WALKTO.WORK

LaPoderosa - Projectes
Related artists 

La idea que volem compartir a les residències IN_precindibles de La Poderosa té les seves arrels al nostre interès sobre activitats comunes i la seva interdependència amb la percepció de l'espai i del cop que els acull. Últimament estem investigant sobre el fet d'acompanyar diferents treballadores en el seu camí des de casa seva a la feina per provocar diferents moviments i vies d'escapament negociant els règims dominants del capital, del treball i de la mobilitat. Aquesta idea tracta de construir propostes i experiències site-specific que pretenen situar el focus del interès en un diàleg amb allò no-professional, allò habitual i amb allò que succeeix fora de la escena. En concret, durant la residència volem posar en comú la nostra metodologia de treball i intentar crear una proposta on el propi lloc escènic (i tota la estructura que l'acompanya) sigui capaç de provocar una experiència o un canvi a la percepció del mateix en relació amb el cos i el moviment. La nostra intenció és proporcionar diverses maneres de deambular per tot el recinte, començar junts, separar-nos i tornar-nos a trobar generant les condicions necessàries per revisitar un lloc de treball. Finalment, el que pretenem és provar una forma d'introduir el concepte de walk to work (línia de recerca recent) en una proposta capaç de succeir i repetir-se dins un format escènic. Per aconseguir-ho volem posar en evidència les nostres pròpies intencions, el procés creatiu, les condicions i les limitacions dels espais escènics. 

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2022 DE LA PODEROSA