ME LLAMO ANA / Mariona Naudin

LaPoderosa - Projectes
Related artists 

ME LLAMO ANA és un projecte de recerca escènica que parteix del meu interès per la línia invisible que divideix el públic del privat i per com aquesta divisió artificial regula moralment les nostres vides. Una moral que legitima l'existència d'aquestes dues esferes com quelcom natural quan en realitat es tracta d'una construcció intencionada que beneficia a uns en greuge d'uns altres. Entre aquests altres es troben les dones, a les qui els ha estat històricament denegada la seva participació en l'àmbit públic i que encara avui dia se'ls exigeix molts més mèrits per a entrar a formar part d'aquesta esfera i, en conseqüència, per a introduir-se dins de l'esfera del poder. Entre totes les eines que possibiliten aquesta dicotomia jeràrquica m'interessa especialment la paraula perquè és i ha estat crucial per a la construcció del relat i, per tant, per a la construcció de realitats. Aquest domini del verb, que tradicionalment ha estat privilegi d'alguns, fa evident una altra vegada una bretxa profunda i fosca de la qual encara no ens hem lliurat.

L'origen del projecte és una pregunta íntima que és alhora una pregunta col·lectiva: què passa quan una dona irromp en un territori que tradicionalment ha estat de domini masculí? Que succeeix quan són Elles les que obren la boca i intercedeixen en l'esfera pública? Aquesta pregunta inicial em porta a formular-me'n d'altres. Per exemple: a què respon aquesta classificació que tenim tan integrada entre el que és públic i el que és privat i que defineix la nostra moral i les nostres vides? Com s'ha constituït aquesta línia divisòria cultural que canvia segons el context històric i social, en el que avui a dia considerem per esfera pública i per esfera privada i per quines raons? Com es pot subvertir o alterar aquest ordre?

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2022 DE LA PODEROSA