LES PREPOSICIONS

LaPoderosa - Projectes
Related artists 

Si anomenar les coses com les anomenem és important i les PREposicions determinen què passarà amb les posicions, com ens posem en relació quan el llenguatge ja ens està determinant, a priori, el que podem fer?

Les preposicions és un projecte de recerca que posa en diàleg lògiques de pensament i moviment desitjant revelar noves possibilitats físiques i discursives del moviment dels cossos en l'espai.

Com es construeix una anatomia amplificada quan la paraula entra en joc?

Quin tipus d’impacte i afectació provoca la paraula a escala física i sensorial? I per tant: com s’encarna així aquesta paraula en el cos?

Com es despleguen coneixements que no sabem que sabem quan el llenguatge es manifesta d’una manera no seqüencial o lògica, discursivament parlant?

Com paraula i imatge, el que és literal i el que és poètic, experiència i memòria, imaginació i fisicalitat es teixeixen en la nostra feina d’artesanes del moviment?

PROJECTE RESIDÈNCIES EN DIÀLEG 23

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2023 DE LA PODEROSA