UNA COSMOLOGÍA DEL ABLANDAR

LaPoderosa - Projectes
Related artists 

Aquest projecte es troba en un segon inici de recerca. Després d'haver desenvolupat un marc teòric concret durant la creació de certes peces anteriors (Soft Fiction, presentada a les Jornades Scanner: Gènere, Cos i Identitats; Soft Fiction II, presentat a IN_prescindibles de La Poderosa; Soft Weapons, TFG de Coreografia a l'Institut del Teatre, i Ablandar, presentat al Santa Mònica, ara es vol endinsar meticulosament en aquest marc per poder trobar nous llenguatges i formats que responguin als conceptes clau de maneres no representatives. A les residències CoCo es pretén desenvolupar un diàleg amb l'artista invitade i la resta de residents per alimentar la investigació amb altres mirades i coneixements.

L'objectiu final del projecte és desenvolupar una cosmologia del fet d'estovar que permeti imaginar altres maneres d'estar i crear altres mons. De moment, parteixo del concepte, ja inscrit en el marc teòric desenvolupat anteriorment, d'un temps i un espai propis de les vides queer. José Esteban Muñoz els anomena allà i aleshores, contraposant-lo a un aquí i ara lineal i propi de les vides cisheterosexuals i colonialistes. Aquest autor ens parla d‟un futur que encara no arriba, d‟un horitzó ple de potencialitats. Per mi això és un començar a estovar l'aquí i l'ara per permetre que la nostra manera d'estar al món també s'estovi. La nostra identitat comença a desaparèixer de l'aquí i ara i s'acosta lentament a un allà i aleshores. I aquí és on trobo una possibilitat de canviar la manera d'estar i fer mons allunyats de la rigidesa lineal de l'aquí i ara cishetero, retirant-nos d'una identitat rígida.

PROJECTE EN RESIDÈNCIA COCO 2023

CONSULTA TOTES LES RESIDÈNCIES 2023 DE LA PODEROSA