Esther Blázquez Puerto

Ha realitzat projectes de recerca en l'àmbit de la pedagogia crítica i l'art experimental, explorant connexions entre aprenentatge i creació, i incorporant metodologies que proposen noves formes de relació social en l'àmbit de les arts en viu.

En l'àmbit de la investigació i creació escènica ha col·laborat amb Lilian Pineda en Els espais de casa meva, (Matadero Madrid, 2012), i en projectes de creació com Spoken Exhibition (Museu Reina Sofia 2012) o La Sèrie -un projecte d'autoria col·lectiva a càrrec de Juan Domínguez i María Jerez- dins el context del Màster en Pràctica escènica i cultura visual (ARTEA) i presentat al Festival In-presentable 2012. Implicada en el marc de col·laboració y si dejamos de ser [artistas]? (Teatro Pradillo / Casa Encendida, Madrid 2013). Imparteix amb David Pérez els laboratoris Paisajes inèditos (Madrid, 2013), Inèdito [s] # 01 (Lima, 2014), Inèdito[s] # 02 (València, 2014) i Inèdito[s] # 03 Los inconformistas (Tenerife, 2014 ). Participa a Somateca 2013 (Museu Reina Sofia, Madrid) un programa d'estudis avançats en pràctiques crítiques que continua desenvolupant-se en el marc d'una plataforma d'investigació i aprenentatge col·lectiu. En l'actualitat és co-investigadora dins el marc de recerca [In] tangibles: Noves ecologies culturals, inacabament i pràctiques de col·laboració. Col·labora amb Cetae (València), està implicada en L'escena en curs, un marc de recerca compartit amb Élida Dorta i David Pérez, i està implicada en Camp # 1: Coreografiar la dissidència (Teatre Pradillo, Madird 2014).

Projectes

«El llenguatge existeix des d'un principi, en el seu ésser en brut i primitiu, sota la forma simple, material, d'una escriptura, d'un estigma sobre les coses, d'una marca que s'extén...