RESIDÈNCIES CORRIENTE CONTINUA 2022 / RESIDÈNCIES IN_PRESCINDIBLES 2021

Actualment cursa el Máster Universitari en Estudis Culturals i Artístics amb perpectives feministes i Queer [MUECA] de la Universitat Miguel Hernández i anteriorment s’ha format en el Máster en...