Proyecte Corrent Contiua

LaPoderosa - Events
Residencia
Fecha/hora 
De Lunes, 11 Enero, 2021 hasta Sábado, 29 Mayo, 2021

Corriente continua  surge de la necesidad desde Poderosa de establecer complicidades y líneas de continuidad con algunos de los artistas residentes del año 2020, cruzar residencias en un mismo periodo de tiempo, abrir un diálogo entre los artistas residentes y otros artistas o personas de la escena local, y compartir y confrontar los procesos de creación y/o investigación con una mirada crítica externa  en jornadas de puertas abiertas, son algunos de los modos en los que se construiran estas residencias Corriente Contínua

en 2021 contamos con:

Natasha Padilla -– “Exagerada”
Exagerada és un procés de creació en el que es vol arribar a crear una acció intima condició col.lectiva. Un procés que vol estar molt en el present i escoltant-lo, questionant tots els canvis de relacions interpersonals que estan succeint a causa dels diferents tipus de confinament que estem vivint.  Moltes relacions han deixat de ser les mateixes i algunes inclús han acabat.  Els textos de desamor són un tema recurrent a l’art, la literatura, cançons i inclus a barres de bar. En aquest cas vull fer un treball molt intim a partir del qual vull compartir amb el públic, de forma col.lectiva la interpretació del text de ruptura de la meva ex parella. A partir d’aquesta pràctica compartida preténc ampliar les nostres prespectives i debatre sobre els temes que surgeixen al voltant de les relacions multiculturals.

Acompañamiento: Mariona Naudín

Alba Rihe –“Les Autocures”
Durant aquest procés Alba Rihe vol desenvolupar una metodología per posar en escena les seves coses, per explicar les coses que pensa més profundament.   Una metodología d’autocures, que són i serán imprescindibles per a sobreviure en aquesta societat actual de bogeria transitòria. Un procés i posterior posada en escena en companyia de la seva consciencia, una consciencia que durant molt de temps ha estat apartada. 

Acompañamiento: Itxaso Corral

Park Keito - “New(a)way”
Durant aquests periodes de procés de creació per tal de poder iniciar el conseqüent periode de producció i presentació, es vol treballar a través de diferents eines i metodologies la recreació de diferents paisatges i estats per tal de qüestionar el present i la societat i poder aostar-nos a un futur incert. Una investigación al voltant dels rituals diaris la comunicació i la seva manipulació. La intenció es crear en escena estats que van des de la contemplació fins a arribar a estats gairabé apocaliptics. Atravessar diferents formes d’habitar l’espai, la natura, el so, objectes… que ens ajuden a abocar intents de fer-nos sortir de la nostra realitat quotidiana i transportar-nos a un possible futur. Una combinació de presència i qüestionament social utilitzant, figures metafòriques i desmaterialització

Acompañamiento: Jorge Dutor