Página La Poderosa
Intercanvi amb Oslo (31-03-2008)
Inger-Reidun Olsen presenta la seva peça en procés "Pressure"
Arrel del MOV’S (iniciativa del Mercat de les Flors del 2007) La Poderosa va tenir la oportunitat d’entrar en contacte amb diferents programadors de l’estranger. A partir d’aquesta experiència Las Santas desenvoluparan un projecte d’intercanvi amb l’artista noruega Inger-Reidun Olsen.

La primera fase de l’intercanvi serà acollir l’artista durant una setmana a La Poderosa per tal d’apropar-la a l’entorn artístic al que pertanyen Las Santas. Aquesta experiència permetrà establir un diàleg i compartir els pensaments que es donin durant el procés de creació.

Finalment, Inger-Reidun Olsen presentarà la seva peça en procés "Pressure" a La Poderosa.

PRESSURE

Most people relate to different kinds of inner and outer pressure from both the social and the personal or private. We all have a inner ”house” with walls and rooms created by our stories and experiences. These give us a frame work through which we perceive and experience the world. The walls of this house can be protective, threatening, some times pressing but also liberating. We have to learn to adapt and live with, and in dialogue with, the limitations that life offers.

The performance situation already offers an outer pressure by the shere presence of the audience. A pressure from expectant gazes and the bodies seated facing the performer. In this situation there is also an inner pressure arising caused by the expectations of your own deliverance.

Dates

31-03-2008