Página La Poderosa
Bases IN_prescindiblesLa presentació dels treballs davant del públic es dóna en dos dies, dissabte i diumenge. Les Trobades IN_formals no compten amb una retribució econòmica. La Poderosa ofereix: espai d'assaig durant la setmana prèvia a la presentació, un tècnic de so i de llums i l'enregistrament  d'una de les presentacions.

Les propostes hauran de ser d'una durada màxima de 20 minuts i trobar-se en procés de creació.

La presentació de les propostes es realitzarà mitjançant:
• un text breu o dossier amb la descripció de la peça
• CV


Pots enviar les teves propostes a info@lapoderosa.es